Demand Outlook: I kwartał 2017 vs. I kwartał 2016

Z danych zgromadzonych przez analizujący rynek spotkań system Demand Outlook, w I kwartale 2017 roku odbyły się łącznie 12043 spotkania. To o 988 więcej, niż w identycznym przedziale czasu w roku 2016, w którym system dotarł do informacji o 11055 spotkaniach. W bieżącym roku w styczniu odbyło się w Polsce 3476 spotkań (w styczniu 2016 było ich 2882), w lutym 3566 (w lutym 2016 było ich 3752), a w marcu 5163 (w marcu 2016 było ich 4492). Średnie obłożenie całej dostępnej powierzchni w I kwartale bieżącego roku wyniosło 7%, zaś w I kwartale 2016 – 6%.

W roku 2017 hotele odnotowały najwyższe obłożenie – 9,7%, centra wystawiennicze i kongresowe oraz obiekty i sale na specjalne wydarzenie – po 3%. Można także zauważyć, że największe obłożenie odnotowano w obiektach 5* – 10,3%, oraz 4* – 10%.W roku 2016 obłożenie w hotelach wynosiło 8%, zaś w pozostałych dwóch typach obiektów po 1,8%, jednocześnie hotele 5* odnotowały 14,4% obłożenia, zaś 4* – 9%.

W roku 2017 w zależności od sieci hotelowej największe użycie powierzchni konferencyjnej , bo 48,1% miało miejsce w obiektach niezależnych, 12,9% w sieci Accor, a 8,2% w sieci Hilton Worldwide. W poprzednim roku obiekty niezależne wykazały 40,9 % obłożenia (7,2% mniej niż w 2017), sieć Accor – 14,9% (2% więcej niż w 2017), Hilton Worldwide – 7,5%%..

W 2017 najwięcej spotkań odbywało się w Polsce w czwartki – 3611, w środy – 3408 oraz we wtorki – 3160. W roku 2016 w czwartki odbyło się 3309 spotkań, w środy – 3063, a we wtorki – 2812.

W I kwartale najwyższe obłożenie odnotowano w czwartki – 15,8% w 2016 roku, oraz 14,3% w 2017 roku.

W obydwu przedziałach czasu najbardziej aktywną branżą okazała się w skali kraju branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 1852 spotkania w roku 2017 i 1763 w roku 2016 oraz branża edukacyjna – 1327 spotkań w roku 2017 i 1310 w roku 2016.
WARSZAWA
W Warszawie, w I kwartale 2017 odbyło się łącznie 4505 spotkań, czyli o 526 więcej, niż w roku 2017 – 3979 spotkań. Średnie obłożenie w Warszawie wyniosło w 2017 roku – 7%, a w roku 2016 – 4% całej dostępnej powierzchni. Największe obłożenie odnotowały obiekty niezależne, które w badanym przedziale czasu w 2017 roku zrealizowały 51,6% wszystkich spotkań jakie odbywały się w Warszawie, zaś w 2016 – 34,6%. Sieć Accor zrealizowała w 2017 roku 13,7% spotkań, a w 2016 – 20%. Sieć Hilton Worldwide kolejno po 11,2% oraz 12,1%.
WROCŁAW
Wrocław w I kwartale 2017 odnotował łącznie 1218 spotkań, a w I kwartale 2016 roku – o 179 mniej bo 1039. Średnie obłożenie w tym mieście wyniosło w 2017 roku – 15%, czyli o 3% więcej niż rok wcześniej – 12%. Największe obłożenie odnotowały obiekty niezależne, które w badanym przedziale czasu w 2017 roku zrealizowały 33,4% wszystkich spotkań jakie odbywały się we Wrocławiu, odnotowały więc spadek o 9,8% w stosunku do roku 2016 – 43,2%. Sieć Accor zrealizowała w 2017 roku 32,2% spotkań, czyli o 8,6% więcej niż rok wcześniej – 23,6%.  Sieć Diament zgarnęła w bieżącym roku 17,3% spotkań, zaś w 2016 – 11,2%.

 

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej w I kwartale 2017 odbyły się 1183 spotkania, a w I kwartale roku 2016 było ich 1062. Średnie obłożenie w bieżącym roku wyniosło 6%, zaś w roku 2016 – 5%. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – w roku 2017 na poziomie 29,7% oraz 2016 – 21,6%. Sieć Best Western zrealizowała w 2017 roku 18% spotkań, jakie odbyły się na rynku, zaś w roku 2016 – 19,9%. Sieć Diament zrealizowała w 2016 14,1%, a w roku 2017 – 17,3%.

 

KRAKÓW
W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w I kwartale 2016 roku 1131, zaś w I kwartale 2017 było ich o 175 więcej bo 1306. W 2016 roku średnio wykorzystywano tu 7% dostępnej powierzchni, zaś w roku 2017 o 3 punkty więcej – 10%. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – 25,3% w roku 2016 oraz 27,8% w roku 2017. Sieć hoteli Hilton Worldwide odnotowała w 2016 roku 12,6% użytej powierzchni, zaś w 2017 – 23,1%. Best Western z 11,1% w 2016 roku spadł do 8,8% w roku 2017, a Carlson Rezidor z 10,4% w 2016 roku do 7,7% w roku 2017.

 

POZNAŃ
W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w I kwartale 2017roku 950, czyli o 161 więcej niż w 2016, kiedy to odnotowano ich 789. W analizowanym przedziale czasu w 2017 roku wykorzystano tutaj 13% całej dostępnej na rynku powierzchni konferencyjnej, zaś w 2016 roku obłożenie wyniosło 11%. Największe obłożenie odnotowały obiekty niezależne, które w badanym przedziale czasu w 2017 roku zrealizowały 41,4% wszystkich spotkań jakie odbywały się w Poznaniu, zaś w 2016 – 37,9%. Sieć Accor zrealizowała w 2017 roku 35% spotkań, a w 2016 – 37,7%. Sieć IBB kolejno po 15,7% w 2017 roku i 20% w 2016 roku.

 

TRÓJMIASTO
W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w I kwartale 2017 roku 868 – przy średnim obłożeniu 6%, zaś w I kwartale 2016 roku 708 – przy średnim obłożeniu 5%. Największe użycie powierzchni konferencyjnej zanotowały: obiekty niezależne – I kwartał 2017 – 46,5%, I kwartał 2016 – 43%, sieć Accor – I kwartał 2017 – 15,1%, I kwartał 2016 – 17,5% oraz sieć Focus – I kwartał 2017 – 10%, I kwartał 2016 – 15,3%.

 

ŁÓDŹ
Łódź gościła w I kwartale 2017 roku 518 spotkań, czyli o 77 mniej niż w identycznym przedziale czasu roku 2016, kiedy odbyło się ich 595. Średnie obłożenie w analizowanych miesiącach roku 2017 wyniosło 9%, zaś w roku 2016 – 10%.
LUBLIN

W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w I kwartale 2016 roku 512, zaś w I kwartale 2017 było ich o 134 mniej bo 378. W 2016 roku średnio wykorzystywano tu 10% dostępnej powierzchni, zaś w roku 2017 o 7 punktów mniej, bo jedynie 3%.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked