Demand Outlook – listopad 2016

Dzięki analizującemu rynek spotkań systemowi Demand Outlook, w  listopadzie  2016, w największych polskich miastach udało się zebrać dane na temat 5013 odbytych spotkań. Nie bez wpływu na branże spotkań pozostały dwa długie listopadowe weekendy. W analizowanym miesiącu każdego dnia odbywało się ich średnio 167,1, a średni czas ich trwania wynosił 1.5 dnia. W tym czasie użyto 9.6% dostępnej powierzchni konferencyjnej liczonej w m2. Hotele odnotowały najwyższe obłożenie –12.8%, centra wystawiennicze i kongresowe – 4.9%, obiekty i sale na specjalne wydarzenie – 3.6%, Można także zauważyć, że największe obłożenie odnotowano w obiektach 4* – 13.4%, oraz 5* – 13.1%. W zależności od sieci hotelowej największe użycie powierzchni konferencyjnej , bo 52.7% miało miejsce w obiektach niezależnych, 14% w sieci Accor, a 6.8% w sieci Hilton Worldwide.
Najwięcej spotkań odbywało się w Polsce w środy – 1583, a następnie we wtorki – 1438 oraz czwartki – 1342. Co do obłożenia, to najwyższe wartości odnotowano w czwartki – 16.9%. Najwięcej odbyło się spotkań jednodniowych – aż 3321, a dwudniowych – 1133. W badanym okresie w skali kraju, największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 730 spotkań, edukacyjna – 624 oraz technologiczna/IT – 391.
WARSZAWA
W listopadzie odbyło się w Warszawie łącznie 1790 spotkań. Średnie miesięczne obłożenie w tym mieście wyniosło 8.7% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej wydarzeń odnotowano w stolicy w obiektach niezależnych – 51.5% zaś wśród sieci hotelowych najwięcej imprez odbyło się w obiektach Accor – 14.4%. W raportowanym miesiącu, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty 4* – 26% oraz 5* – 17.5%, a obiekty 3* – 10.4%. Średni czas trwania wydarzenia to 1.5 dnia. Najwięcej spotkań w Warszawie odbyło się w środy – 562,wtorki – 528 oraz czwartki – 465. Najwyższe obłożenie odnotowano przy tym w soboty – 19.7%. Najbardziej aktywną branżą okazała się w Warszawie branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 284 spotkania oraz edukacyjna – 262.
WROCŁAW
We Wrocławiu odbyło się w listopadzie 588 spotkań. Średnio trwały one po 1.7 dnia, zaś średnie obłożenie sal wyniosło tu 23.5%. Najwięcej spotkań odbyło się w obiektach sieci Accor – 37.2%, w obiektach niezależnych – 35.7% oraz Diament – 11.8%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 4* – 30.1 oraz 3* – 25.9%. Najwięcej spotkań organizowano we Wrocławiu w środy – 194 i wtorki – 192, zaś największe obłożenie odnotowano w czwartki – 31.8%. Najbardziej aktywną branżą okazała się farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 79 wydarzeń oraz edukacyjna/Szkoleniowa – 74.

 

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej w listopadzie odbyło się 543 spotkania, trwających średnio 1.5 dnia. Średnie obłożenie wyniosło tu w badanym miesiącu 9.9% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej spotkań odbyło się w obiektach niezależnych – 44.1%, zaś najbardziej aktywna sieć hotelowa to – Diament – 17.2%. Najwięcej spotkań odbyło się w środy – 176, zaś największe obłożenie odnotowano w czwartki – 22.2% i środy – 20.3%. Najbardziej aktywne branże to w tym regionie farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 94 spotkania, edukacyjna/szkoleniowa – 57 spotkań.

 

KRAKÓW
W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w listopadzie 515, czyli po 17.2dziennie. Średnio wykorzystywano tu 12.6% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, a spotkania trwały po 1.6 dnia. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – 45,2%, w hotelach sieci Carlson Rezidor – 8.6%, IHG – 8.4%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 5* – 13.8% oraz 4* – 10.7%. W Krakowie najwięcej spotkań miało miejsce we środy -165 i we wtorki- 163. Najwyższe obłożenie odnotowano tu w piątki – 18.4%. Najwięcej spotkań zrealizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 71.

 

POZNAŃ
W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w październiku 423, przy średnim obłożeniu 16.8%, a średnia długość wydarzenia to tutaj 1.3 dnia. Największy udział przestrzeni konferencyjnej zrealizowano w obiektach sieci Accor – 39.9% oraz w niezależnych – po 36.9%. Hotele 4* użyły do obsługi spotkań 21.3% swojej powierzchni, hotele 3* – 16.6%, a hotele 5* – 8.3%. Największe obłożenie odnotowano w Poznaniu w środy – 24.6%. Także w środy odbyło się tutaj najwięcej wydarzeń – 121. Najbardziej aktywna branża to farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 70 spotkań oraz finansowa – 59 spotkań.

 

TRÓJMIASTO
W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła wlistopadzie373, przy średnim obłożeniu 7.7%. Największe użycie powierzchni konferencyjnej zanotowały obiekty niezależne – 55.9%, sieć Accor – 12.2% i Focus – 10.6%. Spotkania trwały średnio po 1.4 dnia. Największe obłożenie odnotowano w piątki – 12.3%, a najwięcej wydarzeń odbyło się w środy – 107 i wtorki – 99. Najbardziej aktywne branże to w tym regionie farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 49 spotkań oraz edukacyjna/szkoleniowa – 48 spotkań.

 

ŁÓDŹ
Łódź gościła w listopadzie 188 wydarzeń, trwających średnio po 1.9 dnia. Obłożenie sal konferencyjnych wyniosło tutaj 8.7%, przy czym najbardziej obłożone były obiekty 3* – 17.4% oraz 4* – 6.2%. Najbardziej aktywne okazały się niezrzeszone obiekty, wykorzystały na rynku 37.7% powierzchni konferencyjnej,  a najaktywniejszą siecią hotelową okazała się Vienna – 16.3%. W Łodzi najwięcej spotkań zorganizowano w środy – 85. Najbardziej aktywna branża to  finansowa – 30 spotkań.
LUBLIN
W Lublinie w listopadzie odbyły się łącznie 144 spotkania, przy obłożeniu średnim na poziomie 7.8%. Hotele i obiekty niezrzeszone  wykorzystały tutaj 83,3%powierzchni konferencyjnej, a najbardziej aktywna sieć Accor –13,5%. Najwięcej wydarzeń odnotowano we wtorki – 40, przy najwyższym obłożeniu w soboty – na poziomie 12.1%.

***
Próba badawcza:
180 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 35 obiektów, Kraków: 27 obiektów, Trójmiasto: 20 obiekty, Aglomeracja Śląska: 15 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 15 obiektów, Wrocław: 15 obiektów, inne.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked