Demand Outlook – październik 2016

Według danych zebranych za pośrednictwem analizującego rynek spotkań systemu Demand Outlook, w październiku  2016, w największych polskich miastach odbyło się  5279 spotkań. W analizowanym miesiącu każdego dnia odbywało się ich średnio 173.5, a średni czas ich trwania wynosił 1.6 dnia. Jednocześnie użyto 12.7% dostępnej powierzchni konferencyjnej liczonej w m2. Hotele odnotowały najwyższe obłożenie – 15.1%, centra wystawiennicze i kongresowe – 10.1%, obiekty i sale na specjalne wydarzenie – 5.5%, Można także zauważyć, że największe obłożenie odnotowano w obiektach 5* – 16.7%, hotele 4* cieszyły się obłożeniem na poziomie 15.7%, a 3* – 12.6%. W zależności od sieci hotelowej największe użycie powierzchni konferencyjnej , bo 57.3% miało miejsce w obiektach niezależnych, 11.1% w sieci Accor, a 8% w sieci Hilton Worldwide.
Najwięcej spotkań odbywało się w Polsce w czwartki – 1555, a następnie w środy – 1509 oraz wtorki – 1431. Co do obłożenia, to najwyższe wartości odnotowano w środy – 25.5% oraz w czwartki – 24.5%. Najwięcej odbyło się spotkań jednodniowych – aż 3528, dwudniowych – 1232, trzydniowych – 389, a czterodniowych – 129.
W badanym okresie w skali kraju, największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 852 spotkania, edukacyjna – 642 oraz technologiczna/IT – 438 i finansowa – 375.
WARSZAWA
W październiku odbyło się w Warszawie łącznie 1976 spotkań. Średnie miesięczne obłożenie w tym mieście wyniosło 13.1% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej wydarzeń odnotowano w stolicy w obiektach niezależnych – 65.5% zaś wśród sieci hotelowych najwięcej imprez odbyło się w obiektach Accor – 10.8%. W raportowanym miesiącu, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty 4* – 25.8% oraz 5* – 22.3%, a obiekty 3* – 12.5%. Średni czas trwania wydarzenia to 1.5 dnia. Najwięcej spotkań w Warszawie odbyło się we wtorki – 562, czwartki – 535orazśrody – 549. Najwyższe obłożenie odnotowano przy tym w środy – 34.5%. Najbardziej aktywną branżą okazała się w Warszawie branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 322 spotkania oraz edukacyjna – 266 spotkań.
KRAKÓW
W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w październiku 598, czyli po 19.3 dziennie. Średnio wykorzystywano tu 15.6% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, a spotkania trwały po 1.6 dnia. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – 30.4%, w hotelach sieci Hilton Worldwide – 17.6%, IHG – 11.3%, . Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 5* – 21.7% oraz 4* – 16.4%. W obiektach 3* i 5* spotkania trwały średnio po 1.8 dnia, a 4* – po 1.4 dnia. W Krakowie najwięcej spotkań miało miejsce w czwartki – 189 i także w czwartki odnotowano tu najwyższe obłożenie bo 28.3%. Najwięcej spotkań zrealizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 82.
WROCŁAW
We Wrocławiu odbyło się w październiku 550 spotkań. Średnio trwały one po 1.7 dnia, zaś średnie obłożenie sal wyniosło tu 20.9%. Najwięcej spotkań odbyło się w obiektach sieci Accor – 36%, w obiektach niezależnych – 28.8% oraz Diament – 12.4% i Best Western – 8.1%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 3* – 25.8%. Najwięcej spotkań organizowano we Wrocławiu w środy i czwartki – po 165, zaś największe obłożenie odnotowano w czwartki – 33%, w środy zaś – 30%. Najbardziej aktywną branżą okazała się farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 87 wydarzeń.

 

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej w październiku odbyły się 542spotkania, trwających średnio 1.6 dnia. Średnie obłożenie wyniosło tu w badanym miesiącu 11.5% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej spotkań odbyło się w obiektach niezależnych – 36.5%, zaś najbardziej aktywna sieć hotelowa to – Diament – 22.3%, Best Western – 11.4% Najwięcej spotkań odbyło się w czwartki – 1660, zaś największe obłożenie odnotowano we środy – 24.7% i wtorki – 24.1%. Najbardziej aktywne branże to w tym regionie farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 93 spotkania, edukacyjna – 65 spotkań.

 

TRÓJMIASTO
W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w październiku 424, przy średnim obłożeniu 9.2%. Największe użycie powierzchni konferencyjnej zanotowały obiekty niezależne – 46.3%, sieć Accor – 15.9%, Starwood – 8.4%. Spotkania trwały średnio po 1.5 dnia. Największe obłożenie odnotowano w czwartki – 15.8% i także w czwartki odbyło się najwięcej wydarzeń – 123. Najbardziej aktywne branże to w tym regionie farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 67 spotkań oraz edukacyjna – 63 spotkania.
POZNAŃ
W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w październiku 388, przy średnim obłożeniu 12.4%, a średnia długość wydarzenia to tutaj 1.3 dnia. Największy udział przestrzeni konferencyjnej zrealizowano w obiektach niezależnych – 38.1% oraz w sieci Accor – 37.2%. Hotele 3* użyły do obsługi spotkań 13.1% swojej powierzchni, hotele 4* – 14%, a hotele 5* – 7.8%. Największe obłożenie odnotowano w Poznaniu w środy – 19.6% oraz w czwartki – 19.4%. Najwięcej wydarzeń odbyło się we czwartki – 103 oraz we środy – 101. Najbardziej aktywna branża to farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 60 spotkań.
ŁÓDŹ
Łódź gościła w październiku 202 wydarzenia, trwające średnio po 1.9 dnia. Obłożenie sal konferencyjnych wyniosło tutaj 14.8%, przy czym najbardziej obłożone były obiekty 3* – 16.3% oraz 4* – 14.4%. Najbardziej aktywną siecią hotelową okazała się Hilton Worldwide – 49.6%. W Łodzi najwięcej spotkań zorganizowano w czwartki – 83 oraz środy – 74. Najbardziej aktywna branża to  farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 72 spotkania.
LUBLIN
W Lublinie w październiku odbyły się łącznie 172 spotkania, przy obłożeniu średnim na poziomie 9.3%. Hotele i obiekty niezrzeszone  wykorzystały tutaj 77.6% powierzchni konferencyjnej, a najbardziej aktywna sieć Accor – 17.8%. Najwięcej wydarzeń odnotowano w soboty – 49, przy najwyższym obłożeniu tego samego dnia na poziomie 25.2%.

***
Próba badawcza:
180 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 35 obiektów, Kraków: 27 obiektów, Trójmiasto: 20 obiekty, Aglomeracja Śląska: 15 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 15 obiektów, Wrocław: 15 obiektów, inne.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked