Demand Outlook – pół roku w branży spotkań

Dopiero witaliśmy rok 2016, a już jesteśmy za jego półmetkiem. To dobry moment by podsumować wszystko działo się w tym czasie na rynku spotkań. Spójrzmy na branżę przez pryzmat danych zebranych i wstępnie przeanalizowanych za pośrednictwem systemu raportowania wydarzeń – Demand Outlook.

Przedstawię tu przykładowe dane dla różnych regionów, jednak bardziej wnikliwe i szczegółowe analizy wygenerowane za pośrednictwem systemu mogą być świetną bazą wiedzy na temat obłożenia w sektorze spotkań, udziałów w rynku, trendów w środowisku eventowym i wielu innych, zróżnicowanych wskaźników.
Próba badawcza brana pod uwagę w systemie Demand Outlook to ponad 160 obiektów w całej Polsce, z których codziennie w metodologiczny sposób zbierane są informacje o realizowanych spotkaniach. Dane są weryfikowane i online prezentowane w systemie jeszcze tego samego dnia. Oto jak rynek spotkań wyglądał w Polsce w pierwszym półroczu 2016:

POLSKA
W  pierwszym półroczu 2016 roku w największych polskich miastach odbyło się 25579 spotkań. W analizowanym okresie każdego dnia odbywało się średnio po 140,5 spotkań, a średnia ich długość wynosiła 1,5 dnia.
Jednocześnie w okresie styczeń-czerwiec 2016 wykorzystano 8,3% dostępnej powierzchni konferencyjnej liczonej w m2, przy czym obiekty i sale na specjalne wydarzenie odnotowały najwyższe obłożenie – 15%, hotele – 12,7%, zaś centra wystawiennicze i kongresowe – 0,6%. Można zauważyć, że najwyższe obłożenie odnotowano w czwartki – 17,4%, środy – 15,8% i wtorki 15,7%.
Wśród badanych obiektów hotele 5* cieszyły się obłożeniem na poziomie 12,7%, 4* – 13,1%, a 3* – 11,3%.  Najwięcej wydarzeń, bo 40,8% odbyło się w obiektach niezależnych, 14,3% wszystkich zrealizowanych spotkań w hotelach należących do sieci Accor, a 10,3% w sieci Hilton Worldwide.
Zdecydowana większość to wydarzenia jednodniowe – aż 17971, dwudniowe – 5087, trzydniowe – 1555, a czterodniowe – 531. W badanym okresie w skali Polski, największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa.

WARSZAWA
Dzięki danym zgromadzonym przez system Demand Outlook wiadomo, że w Warszawie w pierwszym półroczu 2016 roku odbyło się 9095 spotkań. Każdego dnia odbywało się tu po 50 spotkań, zaś średnia ich długość wynosiła 1,4 dnia. Z pojemności wykorzystanych w tym czasie sal można stwierdzić, że łącznie mogło wziąć w nich udział nawet 653898 osób. Średnie obłożenie wyniosło w badanym okresie w Warszawie 6,1%. Największy udział w całości wykorzystanej powierzchni konferencyjnej w pierwszym półroczu 2016 roku przypadł obiektom i hotelom niezależnym – 24,7%, obiektom sieci Accor – 19,6%, Hilton Worldwide – 12,8% i Marriott International – 9,2%. W raportowanym okresie, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty 4* – 19,1% oraz 5* – 18,2%. Najwięcej wydarzeń w Warszawie odbywało się w środy – 2513, a także w czwartki – 2497 i wtorki – 2439. Dominowały spotkania jednodniowe, których było 5328 oraz dwudniowe – 1536. Najwięcej wydarzeń realizowanych było przez branżę farmaceutyczną/medyczną/urodową – 1147 oraz edukacyjną/szkoleniową – 1018.

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W Aglomeracji Śląskiej od początku stycznia do końca czerwca 2016 odbyły się 2454 spotkania, trwających średnio 1,5 dnia, w których łącznie mogło wziąć udział nawet 148214 osób. Średnie obłożenie wyniosło tu w badanym okresie 9,4% całej dostępnej powierzchni. Najbardziej aktywne sieci hotelowe, które uzyskały najwyższy udział w rynku to – Diament – 22,3% oraz Vienna House – 16,7% oraz obiekty niezależne – 14,5%. Największe obłożenie odnotowano w czwartki – 15,4% oraz we wtorki – 13,2% i środy 13,1%. Najbardziej aktywne branże to farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 448 spotkań, edukacyjna – 278 oraz technologiczna/IT – 188.

KRAKÓW
W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w pierwszym półroczu 2016 roku 2204. Średnio wykorzystano tu 10,2% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, a spotkania trwały po 1,6 dnia. Największy udział w rynku zanotowano w obiektach niezależnych – 33,8% oraz w hotelach sieci Carlson Rezidor i Best Western – po 10,9%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały w Krakowie hotele 5* – 12,6% oraz 4* – 10,7%. W obiektach 5* spotkania trwały średnio po 2,1 dnia, a 4* – 1,5 dnia. W badanych miesiącach Krakowie najwyższe obłożenie miało miejsce w czwartki – 14,1% – przy zrealizowanych w tych dniach 709 spotkaniach oraz w środy – 12,8%, w które zrealizowano łącznie 686 wydarzeń. Najwięcej spotkań organizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 350.

WROCŁAW
We Wrocławiu odbyły się w 1994 wydarzenia, które średnio trwały po 1,6 dnia, zaś średnie obłożenie sal wyniosło tu 15,6%. Najwięcej spotkań miało miejsce w obiektach sieci Accor – spotkania odbywające się w hotelach tej sieci wykorzystały aż 36,9% całej zajętej w tym okresie we Wrocławiu powierzchni, a także w obiektach niezależnych – 31,7%. Jako następne uplasowały się Diament i Best Western. Najwięcej spotkań zorganizowano we Wrocławiu we wtorki – łącznie 570 oraz czwartki – 567, zaś największe obłożenie odnotowano w czwartki – 20,8%. Najbardziej aktywną branżą okazała się farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 335 wydarzeń oraz technologiczna/IT – 274.

POZNAŃ
W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w pierwszym półroczu 2016 roku 1752, przy średnim obłożeniu 10,8%. Największy udział przestrzeni konferencyjnej zrealizowano w obiektach należących do sieci Accor – 39% oraz w obiektach niezależnych – 38,4%, a także w sieci IBB – 18,4%. Najwięcej spotkań odbyło się w Poznaniu w środy – 500 oraz we wtorki – 463. Najbardziej aktywna branża to w badanym okresie farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 282 spotkania oraz technologiczna/IT – 150 spotkań.

TRÓJMIASTO
W Trójmieście liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w pierwszym półroczu 2016 roku – 1510, przy średnim obłożeniu 6,8%. Średnia długość spotkań wyniosła tu 1,4 dnia. Największe obłożenie miały obiekty niezależne – 46,2% oraz sieci Starwood – 14,1% oraz Accor – 13,8%. Najwięcej swojej powierzchni wykorzystały obiekty 5* – 6,4%. Szczególnie często wydarzenia organizowano w czwartki – łącznie 551 wydarzeń, ale także we wtorki – 530 oraz środy – 524. Także czwartki były dniami o największym obłożeniu – 11,1%. Największą aktywnością wykazywała się tu branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 353 spotkania oraz edukacyjno/szkoleniowa – 212 spotkania.

ŁÓDŹ
Łódź gościła w badanym okresie 1417 wydarzeń, trwających średnio po 1,8 dnia. Obłożenie sal konferencyjnych wyniosło tutaj 17,7%, przy czym najbardziej oblegane były obiekty 4* – 18,2% oraz 3* – 15,9%. Najbardziej aktywną siecią hotelową okazała się Hilton Worldwide – 60,3%. W Łodzi najwięcej spotkań zorganizowano w środy – 509. Najbardziej aktywne branże to tutaj farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 241 spotkań oraz technologiczna/IT – 154, a także finansowa – 108.

LUBLIN
Lublin w pierwszym półroczu 2016 zrealizował 1040 spotkań, które średnio trwały tutaj po 1,3 dnia. Średnie obłożenie w tym mieście wyniosło 9%. W niezależnych obiektach zrealizowano 72,7% wszystkich spotkań, zaś najsilniejszą marką okazała się Accor – 20,7% udziału w rynku. Największe obłożenie odnotowano w soboty – 15,9% oraz niedziele – 10,2%. Najwięcej wydarzeń zrealizowano zaś w czwartki – 208.
***
Próba badawcza:
Ponad 160 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 28 obiektów, Kraków: 26 obiektów, Trójmiasto: 20 obiektów, Aglomeracja Śląska: 12 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 15 obiektów, Wrocław: 16 obiektów, Łódź: 10 obiektów, inne.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked