Demand Outlook – Raport za kwiecień

Z danych zebranych w kwietniu 2016 za pośrednictwem analizującego rynek spotkań systemu Demand Outlook, wynika, że w badanym miesiącu w 156 obiektach w głównych miastach Polski odbyło się 4980 wydarzeń. Oznacza to, że każdego dnia tego miesiąca odbywało się ich średnio 166. Średnia długość wydarzenia wyniosła 1,5 dnia, a w analizowanym miesiącu użyto 10,7% całej   dostępnej powierzchni konferencyjnej (obliczonej w m2). Na podstawie maksymalnej pojemności wykorzystanych sal można oszacować, że w spotkaniach wzięło udział 403531 osób, czyli średnio po 81 uczestników w każdym z nich. Dla porównania – w styczniu 2016 odbyło się 2869 spotkań, w lutym 3732, a w marcu 4440.

Jak odnotowano, w kwietniu 2016, obiekty wykorzystywały średnio 10,7 % swojej powierzchni konferencyjnej, przy czym hotele 5* wykorzystały 15,4% powierzchni, 4* – 17,3%, 3* – 13,2%, zaś poniżej 3* – 15,5%.

Największe obłożenie sal odnotowano w czwartki – 24,1%, a następnie we wtorki – 22,1% i środy 21,4%.  W obiektach niezależnych odbyło się 41,4% wydarzeń, zaś wśród sieci hotelowych najwięcej spotkań miało miejsce w hotelach Accor – 13,4%, a następnie Hilton Worldwide – 12,7%.

Co do czasu trwania, najwięcej było Spotkań jednodniowych – aż 3308, dwudniowych – 1095, trzydniowych – 371, a czterodniowych – 118. W hotelach zorganizowano 3022 spotkań jednodniowych, zaś dwudniowych było 998, trzydniowych – 352,  czterodniowych – 116, zaś w salach na specjalne wydarzenie dominowały spotkania jednodniowe (238), mniej popularne były zaś wydarzenia dwudniowe (91) i dłuższe. W badanym okresie, w skali Polski, największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 777 spotkania, edukacyjna – 600 oraz technologiczna/IT – 425 i finansowa – 334.

WARSZAWA

Z liczby 4980 spotkań, jakie łącznie odbyły się w kwietniu 2016 w Polsce, 1816 odbyło się w Warszawie. Średnie miesięczne obłożenie w tym mieście wyniosło tu 7,1% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej wydarzeń odnotowano w obiektach niezależnych – 36%, zaś wśród sieci hotelowych najwięcej imprez odbyło się w obiektach Accor – 19,8%. W raportowanym miesiącu, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty  4* – 26,2% i 5* – po 20,5%, a obiekty 3* -12,3%. Najwięcej wydarzeń w Warszawie odbyło się w czwartki – 490 (przy obłożeniu 31,4%). Najbardziej aktywną branżą okazała się w Warszawie branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa  –  270 spotkań.

KRAKÓW

W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w kwietniu 565 (w marcu 477, w lutym 400). Średnio wykorzystano tu 14,1% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, a spotkania trwały po 1,7 dnia. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – 34,7%, w hotelach sieci IHG – 11,3 oraz Carlson Rezidor – 11,2%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 5* – 19,5%. W obiektach 5* spotkania trwały średnio po 2,5 dnia, 4* – 1,5 dnia, 3* – 1,8 dnia. W Krakowie najwyższe obłożenie miało miejsce w środy – 19,1%, a najwięcej odbywało się ich w środy 172 i czwartki – 171. Najwięcej spotkań zrealizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 93.

AGLOMERACJA ŚLĄSKA

W aglomeracji śląskiej w kwietniu 2016 odbyło się 491 spotkań, trwających średnio 1,5 dnia, a łącznie wzięło w nich udział 31010 osób. Średnie obłożenie wyniosło tu w badanym miesiącu 12.5% całej dostępnej powierzchni. Najbardziej aktywne sieci hotelowe to – Diament – 21,5%. Najbardziej aktywne branże to farmaceutyczna/medyczna/urodowa  – 88 spotkań, edukacyjna – 51 spotkania oraz rekrutacyjna – 40 spotkań i  IT – 37. Najwięcej spotkań odbyło się w czwartki – 147 i piątki – 141.

POZNAŃ

W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w kwietniu 360, przy średnim obłożeniu 14%, a średnia długość wydarzenia to tutaj 1,3 dnia. Największy udział przestrzeni konferencyjnej  zrealizowano w obiektach należących do sieci Accor – 46,5% oraz w obiektach niezależnych – 35,3%, a także w sieci IBB – 11,4%. Hotele 5* użyły do obsługi spotkań 4,8% swoje powierzchni, hotele 4* – 18,2%, a hotele 3* – 13,5%.

Najwięcej spotkań odbyło się w Poznaniu w środy – 104 oraz wtorki – 97. Najbardziej aktywna branża to farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 62 spotkania oraz finansowa – 36 spotkań.

TRÓJMIASTO

Na północy kraju – w Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w kwietniu 350, przy średnim obłożeniu 8,8%. Największe obłożenie miały obiekty niezależne – 51,4% oraz sieć Accor – 11,4%. Największe obłożenie odnotowano we wtorki – 12,9% oraz piątki – 12,5%, zaś najwięcej spotkań zrealizowano we wtorki – 94. Szczególnie aktywna była analogicznie jak w pozostałych częściach kraju branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa  – 54 spotkania.

 

***

Próba badawcza:

160 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 28 obiektów, Kraków: 26 obiektów, Trójmiasto: 20 obiektów, Aglomeracja Śląska: 12 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 14 obiektów, Wrocław: 13 obiektów, inne.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked