Demand Outlook – raport za maj

W maju 2016, według danych zebranych za pośrednictwem analizującego rynek spotkań systemu Demand Outlook, w największych polskich miastach odbyło się 4478 spotkań. W porównaniu do kwietnia, w którym odbyło się 4980 wydarzeń, to o 502 mniej. Wpływ na liczbę wydarzeń miały dwa długie weekendy, które de facto wyłączyły 6 dni z biznesowego miesiąca. W analizowanym miesiącu każdego dnia odbywało się średnio 144,5 spotkania, a średni czas ich wyniósł 1,5 dnia. Jednocześnie w maju użyto 8,2% dostępnej powierzchni konferencyjnej liczonej w m2, przy czym obiekty i sale na specjalne wydarzenie odnotowały najwyższe obłożenie – 15,4%, hotele – 12,4%, centra wystawiennicze i kongresowe – 0,7%. Można zauważyć, że największe obłożenie odnotowano w czwartki – 16,4%, a następnie we wtorki – 15,9% i środy 15,2%.

Wśród badanych obiektów hotele 4* cieszyły się obłożeniem na poziomie 12,8%, 5* – 12%, a 3* – 11,6%. W zależności od sieci hotelowej najwięcej wydarzeń, bo 42,5% odbyło się w obiektach niezależnych, 12,1% w sieci Accor, a 11,7% w sieci Hilton Worldwide.

Co do czasu trwania, najwięcej było Spotkań jednodniowych – aż 3150, dwudniowych – 858, trzydniowych – 290, a czterodniowych – 94.

W badanym okresie w skali Polski, największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 658 spotkań, edukacyjna – 484 oraz technologiczna/IT – 356 i finansowa – 251.

WARSZAWA

Z liczby 4478 spotkań, jakie łącznie odbyły się w maju 2016 w Polsce, 1561 odbyło się w Warszawie, a spotkania trwały po 1,5 dnia. Średnie miesięczne obłożenie w tym mieście wyniosło 5,8% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej wydarzeń odnotowano w obiektach niezależnych – 33,6%, zaś wśród sieci hotelowych najwięcej imprez odbyło się w obiektach Accor – 18,7%. W raportowanym miesiącu, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty  4* – 18,8%, 5*- 17,5%, a obiekty 3* – 10,3%. Najwięcej wydarzeń w Warszawie odbyło się we wtorki – 486 (przy obłożeniu 23,4%) oraz w czwartki – 371 (przy obłożeniu 21,8%). Najbardziej aktywną branżą okazała się w Warszawie branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa  –  204 spotkania.

KRAKÓW

W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w maju 488 (w kwietniu – 565, w marcu 477, w lutym 400). Średnio wykorzystano tu 11,3% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, a spotkania trwały po 1,6 dnia. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – 40,7%, w hotelach sieci Carlson Rezidor – 10,2 oraz Hilton Worldwide – 9,1%.  Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 5* – 12,4%. W obiektach 5* spotkania trwały średnio po 2,2 dnia, 3* – 2 dni, 4* – 1,4 dnia. W Krakowie najwyższe obłożenie miało w maju miejsce w czwartki – 15,4% oraz środy – 15,3%, a najwięcej odbywało się ich we wtorki – 163. Najwięcej spotkań zrealizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 69.

TRÓJMIASTO

W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w kwietniu 445, przy średnim obłożeniu 8,8%. Największe obłożenie miały obiekty niezależne – 46,3%, sieć Accor – 13,1% i Starwood 12,6%. Największe obłożenie odnotowano we czwartki – 12,4%, wtorki 12,3% oraz piątki – 11,9%. Najwięcej spotkań zrealizowano we wtorki – 128, czwartki – 100, środy – 97. Najbardziej aktywną branżą okazała się branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa  –  65 spotkań.

AGLOMERACJA ŚLĄSKA

W aglomeracji śląskiej w maju 2016 odbyły się 393 spotkania (w kwietniu 491 spotkań), trwających średnio 1,5 dnia. Średnie obłożenie wyniosło tu w badanym miesiącu 8,3% całej dostępnej powierzchni. Najbardziej aktywna sieć hotelowa to – Diament – 20,5%. Najbardziej aktywne branże to farmaceutyczna/medyczna/urodowa  – 68 spotkań, edukacyjna – 48 spotkań oraz IT – 30. Najwięcej spotkań odbyło się we wtorki – 146, środy – 96, czwartki – 93.

WROCŁAW

We Wrocławiu odbyło się w maju 307 wydarzeń, które średnio trwały po 2,3 dnia, zaś średnie obłożenie sal wyniosło tu 15,9%. Najwięcej spotkań odbyło się w obiektach niezależnych – 41,6%, w obiektach sieci Accor – 22,6% oraz Diament – 17,9%. Najwięcej spotkań organizowano we Wrocławiu we wtorki – łącznie 112, zaś największe obłożenie odnotowano w czwartki – 23,5%. Najbardziej aktywną branżą okazała się farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 60 wydarzeń.

POZNAŃ

W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w maju 282, przy średnim obłożeniu 8,8%, a średnia długość wydarzenia to tutaj 1,4 dnia. Największy udział przestrzeni konferencyjnej  zrealizowano w obiektach niezależnych – 46,2%, należących do sieci Accor – 29,7% oraz w obiektach 20,6%. Hotele 3* użyły do obsługi spotkań 10,6% swojej powierzchni, hotele 4* – 10%, a hotele 5* – 1,5%.  Najwięcej spotkań odbyło się w Poznaniu we wtorki – 94. Najbardziej aktywna branża to farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 50 spotkań oraz IT – 33.

ŁÓDŹ

Łódź gościła w maju 236 wydarzeń, trwających średnio po 1,7 dnia. Obłożenie sal konferencyjnych wyniosło tutaj 18,7%, przy czym najbardziej oblegane były obiekty 4* – 19,4% oraz 3* – 16,2%. Najbardziej aktywną siecią hotelową okazała się Hilton Worldwide – 66,1%. W Łodzi najwięcej spotkań zorganizowano we wtorki – 84 oraz środy – 81. Najbardziej aktywne branże to tutaj farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 48 spotkań oraz finansowa – 22 spotkania, a także IT – 20 spotkań.

LUBLIN

W Lublinie w maju 2016 odbyło się łącznie 209 spotkań, przy obłożeniu średnim na poziomie 10,4%. Hotele i obiekty niezrzeszone zrealizowały tutaj 76,8%, a najbardziej aktywna sieć Accor – 17,8%. Najwięcej wydarzeń odnotowano w niedziele – 64 oraz wtorki – 46.

 

***

Próba badawcza:

160 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 28 obiektów, Kraków: 26 obiektów, Trójmiasto: 20 obiektów, Aglomeracja Śląska: 12 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 15 obiektów, Wrocław: 16 obiektów, Łódź: 10 obiektów, inne.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked