Demand Outlook – Raport za Marzec

Dzięki danym zgromadzonym w analizującym rynek spotkań systemie Demand Outlook, można stwierdzić, że w marcu 2016 w badanych 150 obiektach w głównych miastach Polski odbyło się 4440 wydarzeń. Oznacza to, że każdego dnia tego miesiąca odbywało się ich średnio 143.2. Średnia długość wydarzenia wyniosła 1,4 dnia, a w analizowanym miesiącu użyto 8,5% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej (obliczonej w m2). Na podstawie maksymalnej pojemności wykorzystanych sal można oszacować, że w spotkaniach wzięło udział 359297 osób, czyli średnio po 80.9 uczestnika w każdym z nich. Dla porównania – w  lutym 2016 w badanych obiektach odbyło się 3732 wydarzeń (o 708 mniej niż w marcu), a w styczniu 2869 (o 1571 mniej niż w marcu).

Jak wspomniano, w marcu 2016, obiekty wykorzystywały średnio 8,5 % swojej powierzchni konferencyjnej, przy czym obiekty poniżej 3* wykorzystywały jej 16,1%, hotele 3* – 11,7, hotele 4* – 13,5%, a 5* – 13,8%. Największe obłożenie sal odnotowano w środy – 14% oraz czwartki 13,3% i wtorki – 13,2%. W obiektach niezależnych odbyło się 41% wydarzeń, zaś wśród sieci hotelowych najwięcej spotkań miało miejsce w hotelach Accor – 14,9%, a następnie Hilton Worldwide – 7,8% oraz Carlson Rezidor – 6,5%.

Co do czasu trwania, najwięcej było spotkań jednodniowych – aż 3170, znacznie mniej dwudniowych – 899 oraz 3 dniowych – 226. W badanym okresie, w skali Polski, największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 723 spotkania, edukacyjna – 517 oraz technologiczna/IT – 405.

WARSZAWA

Z całej puli 4440 spotkań, jakie łącznie odbyły się w Polsce, 1693 odbyło się w Warszawie (w lutym było ich 1296). Średnie miesięczne obłożenie w tym mieście wyniosło tu 6,7% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej wydarzeń odnotowano w obiektach niezależnych – 36,1%, zaś wśród sieci hotelowych najwięcej imprez odbyło się w obiektach Accor – 19,5%. W raportowanym miesiącu, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty  4* i 5* – po 20%, a obiekty 3* -18%. Najwięcej wydarzeń w Warszawie występowało w środy – 511. Najbardziej aktywną branżą okazała się w Warszawie branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa  –  294 spotkania.

KRAKÓW

W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w marcu 477 (w lutym 400). Średnio wykorzystano tu 10,2% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, a spotkania trwały po 1,6 dnia. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – 38,1% oraz w hotelach sieci Carlson Rezidor – 10,7% Best Western – 10,3%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 5* – 11.7% oraz 4* – 10,9%. W obiektach 5* spotkania trwały średnio po 2,15 dnia. W Krakowie najwyższe obłożenie miało miejsce w czwartki – 11,4%, także w te dni łącznie zrealizowano 163 wydarzenia. Najwięcej spotkań zrealizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 71.

AGLOMERACJA ŚLĄSKA

W aglomeracji śląskiej w marcu 2016 odbyło się 408 spotkań (w lutym 355) , trwających średnio 1,5 dnia, a łącznie wzięło w nich udział 25265 osób. Średnie obłożenie wyniosło tu w badanym miesiącu 12.5% całej dostępnej powierzchni. Najbardziej aktywne sieci hotelowe to – Diament – 26,3% oraz Vienna – 17,4%, zaś obiekty niezależne zrealizowały w aglomeracji śląskiej 9,3% spotkań. Najbardziej aktywne branże to farmaceutyczna/medyczna/urodowa  – 71 spotkań, edukacyjna – 42 spotkania oraz finansowa – 37 i technologiczna/IT – 36.

TRÓJMIASTO

Na północy kraju – w Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w marcu 280 (w lutym 214, w styczniu – 216), przy średnim obłożeniu 6,8%. Największe obłożenie miały obiekty niezależne – 48,3% oraz sieci Accor – 15,9% oraz Starwood – 15,1%. Najwięcej wydarzeń zorganizowano w środy – 84 i czwartki – 82. Oprócz branży szczególnie aktywnej analogicznie jak w pozostałych częściach kraju – farmaceutyczna/medyczna/urodowa  – 51 spotkań, dużą aktywnością wykazywała się tu branża technologiczna/IT – 26 spotkań oraz sprzedażowa (Sale, Retail, Distribution) – 23 spotkania.

POZNAŃ

W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w marcu 272 (w lutym 331), przy średnim obłożeniu 10,9%. Największy udział przestrzeni konferencyjnej  zrealizowano w obiektach należących do sieci Accor – 42,9 oraz w obiektach niezależnych – 39,3%, a także w sieci IBB – 15,3%. Najwięcej spotkań odbyło się w Poznaniu we wtorki – 74, środy – 77 i czwartki – 77, przy największym obłożeniu we wtorki – 15,8%. Najbardziej aktywna branża to farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 35 spotkań oraz finansowa – 33 spotkania.

 

***

Próba badawcza:

150 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 26 obiektów, Kraków: 24 obiekty, Trójmiasto: 20 obiektów, Aglomeracja Śląska: 12 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 14 obiektów, Wrocław: 11 obiektów, inne.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked