Demand Outlook – Raport za styczeń 2016

Jak wynika z danych zgromadzonych w monitorującym rynek spotkań Demand Outlook, w styczniu 2016 odbyło się w Polsce 2864 wydarzeń. Oznacza to, że każdego dnia miesiąca odbywało się 92,4 spotkania. Zapraszam do lektury i do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami.Średnia długość wydarzeń wyniosła w styczniu 2016 1,4 dnia, a użyto w tym czasie 6,4% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej (obliczonej w m2). Na podstawie pojemności wykorzystanych sal można oszacować, że wzięło w nich udział 249912 osób, czyli średnio po 87.3 uczestnika na każde zrealizowane spotkanie.

Warto w tym miejscu odnotować, że praktycznie aż do 10 stycznia w branży trwał tzw. „martwy sezon” bez znaczącej aktywności w branży spotkań. Od 11 do 31 stycznia codziennie odbywało się już średnio po 120 spotkań. Średnie obłożenie całej dostępnej w kraju powierzchni konferencyjnej wzrosło do 8,1%.

Przez cały miesiąc sieci hotelowe wykorzystywały średnio 9,8% swojej powierzchni konferencyjnej. W tym czasie obiekty 4 i 5 gwiazdkowe wykorzystywały jej 21,3% (4* – 9,8%, 5* – 11,5%), zaś hotele 3* – 14,6%.

Najwięcej, bo 15.6% wydarzeń miało miejsce w sieci Accor, Hilton Worldwide – 9,8% oraz Starwood 7,3%. Największą popularnością cieszyły się wydarzenia organizowane w czwartki (10,7%), co do czasu ich trwania, najwięcej było spotkań jednodniowych – aż 2133.

Rysunek 1. Wykorzystanie powierzchni wg sieci hotelowej w styczniu 2016. Źródło: DemandOutlook.com
Rysunek 1. Wykorzystanie powierzchni wg sieci hotelowej w styczniu 2016. Źródło: DemandOutlook.com

W badanym okresie największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna – 461 spotkań, edukacyjna – 302 oraz IT – 231.

Z całej puli 2864 spotkań, jakie łącznie odbyły się w Polsce, 1013 odbyło się w Warszawie, a 907 z nich miało miejsce po 10 stycznia. Średnie miesięczne obłożenie w tym mieście wyniosło 4.3% całej dostępnej powierzchni. Jeśli chodzi o sieci hotelowe, to najwięcej imprez miało miejsce w obiektach Accor – 17,6%. W stolicy najwięcej wydarzeń odnotowały obiekty oferujące powiększą powierzchnię i najwięcej pokoi. Najbardziej aktywną branżą okazałą się w Warszawie branża farmaceutyczna/medyczna.

W aglomeracji śląskiej w styczniu odbyło się 305 spotkań, a wykorzystano tu 9.8% całej dostępnej powierzchni. Najbardziej aktywne sieci hotelowe to – Diament 20,9 % oraz Qubus – 12,4%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały obiekty posiadające 3 gwiazdki i mniej (38,1%). Także tu najbardziej aktywna branżą była branża farmaceutyczna/medyczna (50 zorganizowanych spotkań).

W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w styczniu 256. Średnio wykorzystano tu 6,6% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej. Najwięcej wydarzeń odbyło się w hotelach sieci IHG – 12,6%. Średnia długość wydarzeń w Krakowie była dłuższa niż przeciętna w Polsce i wyniosła 1,9 dnia. Również tutaj najwięcej spotkań zrealizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej.

Na północy kraju – w Trójmieście liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła 216. Najwięcej z nich odbyło się w sieci Starwood (28%). Oprócz branż szczególnie aktywnych analogicznie jak w pozostałych częściach kraju (farmaceutyczna, edukacyjna, IT, finanse), sporą aktywność wykazywała tu branża energetyczna oraz transportowa.

W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła w styczniu 190. Najwięcej z nich zrealizowano tu w sieci Accor – 35,8% oraz IBB – 23,5% wykorzystanej powierzchni. Najbardziej aktywne branże to farmaceutyczna, a także sprzedaż.

Lublin zrealizował 154 spotkania dla łącznie 15943 osób, co oznacza, że w każdym wzięło udział średnio 103,5 uczestników. 78% z nich miało miejsce w niezależnych obiektach, zaś najsilniejszym organizatorem sieciowym okazał się Accor – 14,3%. Co ciekawe najwięcej spotkań odbywało się tu w sobotę – 17,8% oraz w piątek – 7,4%, jednocześnie najsilniej reprezentowane są tu spotkania prywatne, a następnie branża edukacyjna oraz medyczna.

Wszystkie dane zostały uzyskane przy pomocy systemu Demand Outlook.

1 Komentarze

  1. Krzysztofsays:

    Piszę Pan o ilości wydarzeń „w Polsce”, ale chyba system Demand O. monitoruje tylko część rynku… taka analiza zyskałaby na użyteczności, gdyby napisał Pan jaka była próba (ilość obiektów) poddana obserwacji w danej lokalizacji…

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked