Demand Outlook: sierpień 2017 vs. sierpień 2016

Jak wynika z danych dostarczonych przez system Demand Outlook w sierpniu tego roku w największych miastach Polski odbyło się 2641 spotkań. To o 112 więcej niż w tym samym miesiącu w roku 2016, w którym miało ich miejsce 2529. Średnia długość trwania wydarzeń pozostała bez zmian,  natomiast średnie obłożenie wzrosło o 0.6% – z 3.3% w roku 2016 do 3.9% w roku 2017.

Co do wykorzystania powierzchni na rynku według sieci hotelowej, to w obydwu badanych przedziałach czasu niezmiennie na najwyższej pozycji znajdowały się obiekty niezależne, które w sierpniu 2017 odnotowały 41% udziału w rynku, a tym samym wykazały stratę względem sierpnia ubiegłego roku o  3%. Wzrost udziału o 4% odnotowała najsilniejsza sieć Accor – do poziomu 15% w sierpniu 2017, natomiast druga w rankingu – Carlson Rezidor zanotowała spadek z 10% na 9%, trzecia – Hilton Worldwide – spadek z 10% na 9%.

W badanym miesiącu najwyższe obłożenie odnotowano w środy – w roku 2017 wyniosło ono 8.7%, a w 2016 – 8.9%. W badanym miesiącu bieżącego roku najwięcej spotkań organizowano w czwartki – 875 oraz w środy – 861, a w ubiegłym roku w środy – 893 oraz we wtorki – 773.

W odniesieniu do sierpnia 2016 nieznacznie spadła liczba wydarzeń zorganizowanych w Polsce przez najbardziej aktywną branżę – farmaceutyczną / medyczną, z która wykazała niewielki spadek o 1.6% organizując w sierpniu tego roku 358 spotkań. W badanym przedziale czasu zauważalny jest jednak wzrost liczby spotkań realizowanych przez branżę podróżniczą / turystyczną – o 16.9% do poziomu 284 wydarzeń oraz realizowanych przez branżę edukacyjną – o 22.2% do poziomu 241 wydarzeń.

WARSZAWA
W Warszawie, w sierpniu 2017 odbyły się 843 spotkania, czyli o 46 więcej niż w sierpniu 2016, w którym to było ich 797. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło tutaj 2.7% i było o 0.2% wyższe w porównaniu do sierpnia 2016. Największy udział w wykorzystanej powierzchni miały w sierpniu 2017 obiekty niezależne – 33%, jednak odnotowały one spadek o 1% w porównaniu do sierpnia 2016. Natomiast wśród sieci hotelarskich sieć Accor straciła 3% w porównaniu do poprzedniego roku i w sierpniu 2017 odnotowała 18%, a Hilton Worldwide 15% – co jednocześnie oznacza  stratę 2% w poróżnieniu do sierpnia 2016. Najbardziej aktywna w stolicy branża to podróże / turystyka, która zorganizowała tu 127 spotkań, czyli o 17 więcej niż w sierpniu roku ubiegłego. Kolejna – branża farmaceutyczna / medyczna w sierpniu 2017 zrealizowała w Warszawie 94 spotkania, czyli o 17 więcej niż przed rokiem.

 

WROCŁAW
Wrocław w sierpniu 2017 zrealizował 259 wydarzeń – to o 76 mniej niż w sierpniu 2016, kiedy to odbyło się ich 335. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni w tym mieście wyniosło 8.6%, czyli o 1.5% mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Uśredniony czas trwania wydarzeń wynosił w 2016 roku 1.9 dnia, zaś w 2017 tylko nieznacznie spadł do 1.8 dnia. Największy udział w obłożeniu całkowitej dostępnej powierzchni odnotowała sieć Accor – 33%, która w badanym przedziale czasu wykazała wzrost o 5% w stosunku do sierpnia 2016. Udział obiektów niezależnych w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł o 10% – do poziomu 30%. Najbardziej aktywna we Wrocławiu branża –farmaceutyczna / medyczna zrealizowała w sierpniu2017 o 12 wydarzeń mniej niż w sierpniu 2016 – odnotowała spadek z 65 do 53 spotkań.

 

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej w sierpniu 2017 odbyło się 209 spotkań – to o 28 mniej niż w sierpniu 2016, kiedy odbyło się ich 237. W sierpniu 2017 średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni spadło o 0.5% w porównaniu do sierpnia  ubiegłego roku i wyniosło 2.8%. Największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej osiągnęły obiekty sieci Diament, które jednak w sierpniu 2017 roku wykazały wyraźny spadek o 27% w porównaniu do roku wcześniejszego – z 54% do 27%. Kolejna sieć – Accor wykazała wzrost o 3% – z 14% do 17%. Najbardziej aktywna w mieście branża farmaceutyczna / medyczna wykazała spadek i zrealizowała 39 spotkań, czyli o 3 mniej niż w sierpniu 2016.

 

KRAKÓW
W Krakowie, w sierpniu 2017 odbyło się 300 spotkań – to o 26 więcej niż w sierpniu 2016, kiedy to miało ich miejsce 274. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło w stolicy Małopolski w bieżącym roku 4.8% i było o 0.3% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Średnia długość trwania spotkań pozostała bez zmian i wyniosła 1.7 dnia. Największy udział w obłożeniu powierzchni konferencyjnej zanotowała w Krakowie sieć Hilton Worldwide – 27%, co oznacza w jej wypadku wzrost o 3%. Spadek odnotowały obiekty niezależne  –  z 20% na 19%. Najbardziej aktywna w Krakowie branża to w sierpniu 2017 podróże/turystyka, która odnotowała wyraźny wzrost i zrealizowała tu 74 wydarzenia – to dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

 

POZNAŃ
W Poznaniu w sierpniu 2017 roku odbyło się 148 spotkań – to o 12 mniej niż w sierpniu 2016. Jeśli chodzi o obłożenie, to w sierpniu 2017 wyniosło ono 5.4% i było identyczne jak przed rokiem. Pod względem wykorzystania dostępnej powierzchni największy udział w rynku odnotowały obiekty sieci Accor – 38% użytej powierzchni, choć odnotowały one spadek o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Taki sam spadek wykazały obiekty niezależne, które w sierpniu 2017 wykorzystały 30% powierzchni dostępnej na rynku. Najbardziej aktywna branża farmaceutyczna / medyczna odnotowała wzrost o 3%  i zrealizowała w sierpniu 17 spotkań.

 

TRÓJMIASTO
W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w sierpniu tego roku – 274 i była o 35 wyższa niż w tym samym miesiącu 2016 roku, kiedy to odbyło się 239 spotkania. Średnie obłożenie całej dostępnej powierzchni w sierpniu 2017 roku wyniosło 5.8% i było o 3.2% wyższe niż przed rokiem. Średnia długość trwania wydarzeń w 2017 roku to 1.9 dnia, zaś w 20116 – 1.7 dnia. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowały obiekty niezależne – 35% – spadek o 15%, sieć Accor – 25% – wzrost o 8% oraz Starwood – 15% -wzrost o 3%. Najbardziej aktywna branża farmaceutyczna / medyczna odnotowała wzrost o 20%  i zrealizowała w sierpniu tego roku 42 spotkania.

 

ŁÓDŹ
Łódź gościła w sierpniu 2017 o 22 spotkania więcej w roku 2016 – wzrost z 94 na 116. Średnie obłożenie w sierpniu 2017 roku było o 0.4% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 4.5%. W badanym przedziale czasu tego roku najbardziej aktywna branża farmaceutyczna / medyczna zorganizowała w Łodzi 15 spotkań – o 1 mniej niż w roku 2016.
LUBLIN

W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w sierpniu 2016 roku 125, zaś w sierpniu 2017 było ich o 9 mniej, bo 116. Jeśli chodzi o obłożenie, to w sierpniu 2017 roku wyniosło ono 2.7%, co oznacza, że wykorzystano o 0.2% mniej całej dostępnej powierzchni konferencyjnej niż przed rokiem. W 2017 roku najwięcej spotkań zorganizowali w Lublinie Klienci Indywidualni – 55, oraz branża edukacyjna – 23. Obydwie wykazały wzrost w porównaniu do roku 2016, kolejno o 5 i 14 wydarzeń.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked