Demand Outlook: w lipcu 2017 więcej spotkań farmaceutycznych

Jak dowodzi raport Demand Outlook, w lipcu tego roku w największych miastach Polski odbyło się 2893 spotkań. To o 264 więcej niż w tym samym miesiącu w roku 2016, w którym miało ich miejsce 2629. Średnia długość trwania wydarzeń wzrosła przy tym z 1.6 do 1.8 dnia, a średnie obłożenie wzrosło o 1.4%.

W zakresie wykorzystania powierzchni na rynku według sieci hotelowej, w obydwu badanych przedziałach czasu niezmiennie na najwyższej pozycji znajdują się obiekty niezrzeszone, które w lipcu 2017 wykazały 47.5% udziału w rynku oraz tym samym umocniły swoją pozycję z ubiegłego roku o 7.7%. Wzrost udziału o 2.5% odnotowała także najsilniejsza sieć Accor, natomiast druga w rankingu – Hilton Worldwide zanotowała spadek o 4.9%, a trzecia – Carlson Rezidor o 0.7%.

W lipcu 2017 roku najwyższe obłożenie odnotowano w środy – 10.6%, a także w czwartki – 10.2% oraz we wtorki – 10.1%. W poprzednim roku najwyższe obłożenie zanotowano w środy – 9.2%. Wyraźny wzrost obłożenia w badanych miesiącach można zauważyć w soboty – o 2.9%.

Jeśli chodzi o liczbę zrealizowanych spotkań, to w lipcu bieżącego roku najwięcej odbyło się ich w środy –840 oraz w czwartki – 830. W najpopularniejsze dni 2016 roku – także środy – odbyło się ich łącznie 736.W odniesieniu do lipca 2016 wzrosła liczba wydarzeń zorganizowanych w Polsce przez najbardziej aktywną branżę – farmaceutyczną / medyczną, która wykazała wzrost o 25.1%.

 

WARSZAWA
W Warszawie, w lipcu 2017 odbyło się 918 spotkań, czyli o 80 więcej niż w lipcu 2016 (838). Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło tutaj 3% i było o 0.7% wyższe w porównaniu do lipca 2016. Największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej miały w lipcu 2017 obiekty niezależne – 36.5%, jednak odnotowały one spadek o 3.7% w porównaniu do lipca 2016. Wśród sieci hotelarskich Accor stracił 0.2%, a Hilton Worldwide zyskał 1.1%. Najbardziej aktywna w Warszawie branża –farmaceutyczna/medyczna odnotowała w lipcu 2017wzrost o 12.4% w porównaniu do lipca 2016. Kolejna – podróże/turystyka – spadek o 5.7%.

 

WROCŁAW
Wrocław w lipcu2017 odnotował 278 wydarzeń – to o 41% więcej niż w lipcu 2016, w którym odbyło się ich 196.Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni w tym mieście wyniosło15.9%, czyli o 9.3% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Uśredniony czas trwania wydarzeń wynosił w 2016 roku 2 dni, zaś w 2017 wzrósł on o 0.4 dnia. Największy udział w obłożeniu całkowitej dostępnej powierzchni odnotowała sieć Accor – 42.6%, która jednak w badanym przedziale czasu wykazała spadek o 0.5% w stosunku do roku 2016.Udział obiektów niezależnych w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł o 3.3% – do poziomu 27.4%. Najbardziej aktywna we Wrocławiu branża –farmaceutyczna/medyczna odnotowała w lipcu 2017 wzrost ilości wydarzeń o 51,5%.

 

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej w lipcu 2017 odbyło się231 spotkań – o 9 więcej niż w lipcu 2016.W lipcu 2017 średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wzrosło o 1.8% w porównaniu do lipca ubiegłego roku i wyniosło 4.9%. Największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej osiągnęły obiekty niezależne, które jednocześnie w lipcu 2017 roku wykazały wyraźny wzrost o 24% w porównaniu do roku ubiegłego – z 29.9% do 53.9%. Jednocześnie, większość istniejących w Aglomeracji Śląskiej sieci hotelowych odniosło spadek – Diament o 7.1%, Vienna o 1.5%, Best Western o 8.2%. Najbardziej aktywna w mieście branża farmaceutyczna/medyczna wykazała wzrost w liczbie zorganizowanych spotkań o 14,9%.

 

KRAKÓW
W Krakowie w lipcu2017 odbyło się377spotkań – to aż o 125wiecej niż w lipcu 2016, kiedy to odbyło się ich 252. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło w stolicy Małopolski w bieżącym roku 7.6% i było o 3% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Największy udział w obłożeniu powierzchni konferencyjnej zanotowały w Krakowie obiekty niezależne – 44.4%, które w porównaniu do ubiegłego roku wykazały wzrost o 18.6%. Wszystkie sieci hotelowe wykazały w Krakowie spadek obłożenia – w tym najsilniejsza tutaj sieć Hilton Worldwide zanotowała spadek o 1.8% na 10.5%, a IHG spadek o 3.2% na 8.4%. Najbardziej aktywna w Krakowie branża to w lipcu 2017 branża podróżnicza/turystyczna, która zorganizowała tutaj 50 spotkań i tym samym odnotowała wzrost o 13.6%.

 

POZNAŃ
W Poznaniu w lipcu 2017roku odbyło się 159 spotkań – tylko o jedno mniej niż w lipcu2016. Jeśli chodzi o obłożenie, to w lipcu 2017 roku wyniosło ono 5.3%, co oznacza, że wykorzystano w stolicy Wielkopolski o 0.5% więcej całej dostępnej powierzchni konferencyjnej niż przed rokiem. Największy udział odnotowały obiekty niezależne, choć odnotowały one spadek o 10% w porównaniu do poprzedniego roku, obiekty sieci Accor wykazały zaś spadek o 1.8%. Najbardziej aktywna w Poznaniu branża farmaceutyczna / medyczna odnotowała wzrost 100% – z13 na 26 spotkań.

 

TRÓJMIASTO
W Trójmieście liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w lipcu tego roku – 230 i była o 71 niższa niż w tym samym miesiącu 2016.Średnie obłożenie całej dostępnej powierzchni w lipcu2017 roku było o 2.8% niższe niż przed rokiem i wyniosło 5.9%. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowały: obiekty niezależne– o 1.4% więcej niż w roku 2016 oraz sieć Accor- o 6.6% więcej niż w lipcu 2016. Najbardziej aktywna branża farmaceutyczna/medyczna straciła w stosunku do ubiegłego roku – 27.9%.

 

ŁÓDŹ
W lipcu 2017 roku Łódź gościła 139 spotkań – to o 27 mniej niż w tym samym miesiącu 2016 roku. Średnie obłożenie w lipcu 2017 roku także wykazało spadek – było o 7.3% niższe niż przed rokiem i wyniosło 6.3%.
LUBLIN

W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w lipcu 2016 roku 154, natomiast w lipcu 2017 było ich o 10mniej. Jeśli chodzi o obłożenie, to w lipcu 2017 roku wyniosło ono 2.9%, co oznacza, że wykorzystano o 0.4% mniej całej dostępnej powierzchni konferencyjnej niż przed rokiem.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked