Demand Outlook – Wrzesień 2016

We wrześniu 2016, według danych zebranych za pośrednictwem analizującego rynek spotkań systemu Demand Outlook, w największych polskich miastach odbyło się 4979 spotkań. Oto szczegółowy raport. W analizowanym miesiącu każdego dnia odbywało się średnio 166 spotkań, a średni czas ich trwania wyniósł 1,6 dnia. Jednocześnie użyto 11,4% dostępnej powierzchni konferencyjnej liczonej w m2, przy czym hotele odnotowały najwyższe obłożenie – 14,5%, centra wystawiennicze i kongresowe – 7,1%, obiekty i sale na specjalne wydarzenie – 4,3%. Można zauważyć, że największe obłożenie odnotowano w obiektach 5* – 17.3%, hotele 4* cieszyły się obłożeniem 14,7%, a 3* – 12,4%. W zależności od sieci hotelowej najwięcej wydarzeń, bo 54,8% odbyło się w obiektach niezależnych, 9,4% w sieci Accor, a 8,3% w sieci Hilton Worldwide.

Najwięcej spotkań odbywało się w czwartki – 1580, a następnie w piątki – 1402.
Co do czasu trwania, najwięcej było Spotkań jednodniowych – aż 3207, dwudniowych – 1101, trzydniowych – 395, a czterodniowych – 159.
W badanym okresie w skali Polski, największą aktywność wykazywała branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 755 spotkań, edukacyjna – 500 oraz technologiczna/IT – 488 i finansowa – 317.
WARSZAWA
Z liczby 4979 spotkań, jakie łącznie odbyły się we wrześniu 2016 w Polsce, 1868 odbyło się w Warszawie. Średnie miesięczne obłożenie w tym mieście wyniosło tu 10.5% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej wydarzeń odnotowano w obiektach niezależnych – 61,2% zaś wśród sieci hotelowych najwięcej imprez odbyło się w obiektach Accor i Hilton Worldwide – 10%. W raportowanym miesiącu, najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystywały w stolicy obiekty 4* – 24% oraz 5* – 20%, a obiekty 3* – 12,6%. Najwięcej wydarzeń w Warszawie odbyło się w czwartki – 545 oraz wtorki – 511. Najbardziej aktywną branżą okazała się w Warszawie branża farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 285 spotkań.
KRAKÓW
W Krakowie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła we wrześniu 558. Średnio wykorzystano tu 14,5% całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, a spotkania trwały po 1,7 dnia. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowano w obiektach niezależnych – 33,8%, w hotelach sieci Hilton Worldwide – 14.7%, IHG – 12% oraz Carlson Rezidor – 8%. Najwięcej swojej powierzchni konferencyjnej wykorzystały tu obiekty 5* – 22,3%. W obiektach 3* spotkania trwały średnio po 2,3 dnia, 5* – 1,8 dnia, 4* – 1,5 dnia. W Krakowie najwyższe obłożenie miało we wrześniu miejsce w środy i piątki – po 18,6-18,8%. Najwięcej spotkań zrealizowano dla branży farmaceutycznej/medycznej/urodowej – 92.
WROCŁAW
We Wrocławiu odbyło się we wrześniu w 498 wydarzeń, które średnio trwały po 2,1 dnia, zaś średnie obłożenie sal wyniosło tu 21,6%. Najwięcej spotkań odbyło się w obiektach niezależnych – 31,1%, w obiektach sieci Accor – 24,1% oraz Diament – 13,1% oraz Hilton Worldwide – 13%. Najwięcej spotkań organizowano we Wrocławiu w czwartki – łącznie 174, zaś największe obłożenie odnotowano we wtorki – 28,9%. Najbardziej aktywną branżą okazała się farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 88 wydarzeń.

 

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej we wrześniu odbyły się 483 spotkania, trwających średnio 1,7 dnia. Średnie obłożenie wyniosło tu w badanym miesiącu 10,4% całej dostępnej powierzchni. Najwięcej spotkań odbyło się w obiektach niezależnych – 33,7%, zaś najbardziej aktywna sieć hotelowa to – Diament – 23,9%. Najbardziej aktywne branże to farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 76 spotkań, edukacyjna – 54 spotkania oraz IT – 45. Najwięcej spotkań odbyło się w czwartki – 162, zaś największe obłożenie odnotowano we środy – 22,3%.

 

TRÓJMIASTO
W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła we wrześniu 421, przy średnim obłożeniu 11,6%. Największe obłożenie miały obiekty niezależne – 41,8%, sieć Accor – 19,1%  Największe obłożenie odnotowano w środy – 17,6% oraz w czwartki – 17,2%. Najwięcej spotkań zrealizowano w czwartki – 153.
POZNAŃ
W Poznaniu liczba odbytych spotkań wyniosła we wrześniu 254, przy średnim obłożeniu 8,3%, a średnia długość wydarzenia to tutaj 1,4 dnia. Największy udział przestrzeni konferencyjnej zrealizowano w obiektach sieci Accor – 37,5%, IBB – 30,3%, a w obiektach niezależnych – 22,9%. Hotele 4* użyły do obsługi spotkań 12,2% swojej powierzchni, hotele 3* – 5%, a hotele 5* – 3,9%. Największe obłożenie odnotowano w Poznaniu we wtorki – 13,1% oraz w niedziele – 11,3%. Najwięcej wydarzeń, bo 78 odbyło się we wtorki. Najbardziej aktywna branża to farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 41 spotkań.
ŁÓDŹ
Łódź gościła we wrześniu 189 wydarzeń, trwających średnio po 1,9 dnia. Obłożenie sal konferencyjnych wyniosło tutaj 11,2%, przy czym najbardziej obłożone były obiekty 3* – 18,2% oraz 4* – 9,2%. Najbardziej aktywną siecią hotelową okazała się Hilton Worldwide – 31,8%. W Łodzi najwięcej spotkań zorganizowano w czwartki – 77 oraz środy – 76. Najbardziej aktywne branże to tutaj farmaceutyczna/medyczna/urodowa – 36 spotkań oraz IT – 23.
LUBLIN
W Lublinie we wrześniu odbyły się łącznie 134 spotkania, przy obłożeniu średnim na poziomie 7%. Hotele i obiekty niezrzeszone zrealizowały tutaj 84,4%, a najbardziej aktywna sieć Accor – 12%. Najwięcej wydarzeń odnotowano w czwartki – 30, zaś największe obłożenie w soboty – 18,6%.

***
Próba badawcza:
160 obiektów monitorowanych codziennie w całej Polsce. W tym – Warszawa: 35 obiektów, Kraków: 27 obiektów, Trójmiasto: 20 obiektów, Aglomeracja Śląska: 12 obiektów, Lublin: 11 obiektów, Poznań: 15 obiektów, Wrocław: 13 obiektów, inne.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked