Demand Outlook Wrzesień 2017: Warszawa w dół, Poznań zyskuje

Z danych dostarczonych przez system Demand Outlook wynika, że we wrześniu tego roku odbyło się 4949 spotkań. To o 72 spotkania – czyli 1.4% mniej niż w tym samym miesiącu w roku 2016.

Średnia długość trwania wydarzeń pozostała bez zmian i wyniosła 1.6 dnia, natomiast średnie obłożenie spadło o 3.4% do poziomu 8.8%.
Co do udziału na rynku, to zarówno we wrześniu 2017, jak i we wrześniu 2016 niezmiennie na najwyższej pozycji znajdowały się obiekty niezależne. W ubiegłym roku zanotowały one udział na poziomie 53%, zaś w bieżącym – 34%. Jednocześnie 5%-owy wzrost udziału w rynku odnotowała sieć Accor – do poziomu 14%. Kolejne w rankingu były – sieć Hilton Worldwide z 7%-owym udziałem w rynku oraz sieć Carlson Rezidor z udziałem na poziomie 5%.
We wrześniu 2017 roku najwyższe obłożenie odnotowano w czwartki – 12% i środy – 10,7%, natomiast spadło ono w każdym dniu tygodnia w porównaniu do roku ubiegłego.
W odniesieniu do liczby wydarzeń zorganizowanych w Polsce przez najbardziej aktywną branżę – farmaceutyczną / medyczną, jest zauważalny wzrost o 2.1% – z 757 do 773 spotkań.

WARSZAWA
W Warszawie, we wrześniu 2017 odbyły się 1504 spotkania, czyli o 19.5% mniej niż we wrześniu 2016. Pod względem dni tygodnia spadki w liczbie wydarzeń w stolicy nie dotknęły jedynie sobót i niedziel. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło tutaj 5.7% i było o 5.1% niższe w porównaniu do września poprzedniego roku. Największy udział w rynku miały we wrześniu 2017 obiekty niezależne – a mianowicie 36%, jednak odnotowały one spadek udziału w rynku o 24% w porównaniu do września 2016. Wśród sieci hotelowych sieć Accor oraz Hilton Worldwide zyskały po 6% i we wrześniu 2017 odnotowały po równo 16%-owy udział w rynku. Kolejna marka w rankingu – Marriott International zanotowała 9% udziału w rynku, co jednocześnie oznacza dla niej wzrost o 3% w porównaniu do września 2016. Najbardziej aktywna w stolicy branża to branża farmaceutyczna / medyczna, która w tym roku zorganizowała tu 238 spotkań – czyli o 9.5% mniej, niż we wrześniu 2016. Kolejna z czołówki branż – edukacja / szkolnictwo – we wrześniu 2017 zrealizowała w Warszawie 178 spotkań, co stanowi o 6.8% mniej niż przed rokiem.

KRAKÓW
W Krakowie, we wrześniu 2017 odbyło się 588 spotkań – to o 3% więcej niż we wrześniu 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło w stolicy Małopolski 14.8% i było o 1.7% niższe w porównaniu do września roku ubiegłego. Strata została zidentyfikowana głównie w poniedziałki i piątki. Średnia długość trwania spotkań nieznacznie spadła z 1.7 dnia do 1.6 dnia. Największy udział w rynku zanotowały w Krakowie identycznie jak w roku ubiegłym obiekty niezależne – 33%. Obiekty sieci Accor wykazały 16%-owy udział, co oznacza dla tej marki wzrost o 2%, a obiekty sieci Hilton Worldwide odnotowały 15%-owy udział i wzmocniły się o 3%. Najbardziej aktywna w Krakowie branża to we wrześniu 2017 – branża farmaceutyczna / medyczna, która zrealizowała 92 spotkania – to o 3.1% mniej niż we wrześniu 2016.

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej we wrześniu 2017 odbyło się 506 spotkań – to o 8.8% więcej niż we wrześniu 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni spadło jednak o 3.5% w porównaniu do września ubiegłego roku i wyniosło 9.2%. Niemal w każdym dniu tygodnia zaobserwowano spadek obłożenia. Największy udział w wykorzystaniu całkowitej dostępnej powierzchni – 42% odnotowały obiekty niezależne. Ich udział w rynku był jednak mniejszy o 6% w porównaniu do września ubiegłego roku. Jednocześnie obiekty sieci Diament, zdobyły 16% udziału w rynku, a sieć Vienna 12%. Najbardziej aktywna w mieście branża farmaceutyczna / medyczna wykazała wzrost do poprzedniego roku o 5,4% i zrealizowała 78 spotkań.

WROCŁAW
Wrocław we wrześniu 2017 gościł 473 wydarzenia – to o 5% mniej niż we wrześniu 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni w tym mieście wyniosło 16.5%, czyli o 5.3% mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Największe spadki średniego obłożenia zanotowano w soboty, niedziele i poniedziałki. Uśredniony czas trwania wydarzeń był znacznie krótszy niż w 2016 roku – z 2,1 dnia spadł do 1.5 dnia. Największy udział w rynku odnotowały we wrześniu 2017 obiekty niezależne – 37%, które wykazały wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 7%. Sieć Accor w tym samym czasie wykazała 36%-owy udział, który jest większy o 12% w porównaniu do ubiegłego roku. Najbardziej aktywna we Wrocławiu branża farmaceutyczna / medyczna zrealizowała 70 spotkań, co stanowi o 20% wydarzeń mniej niż we wrześniu 2016.

TRÓJMIASTO
W Trójmieście liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła we wrześniu tego roku 476 i była o 13.3% wyższa niż w tym samym miesiącu 2016 roku. Średnie obłożenie całej dostępnej powierzchni wyniosło 11.9% i było o 0.3% wyższe niż we wrześniu 2016 – głównie dzięki spotkaniom zrealizowanym w niedziele, poniedziałki i wtorki. Średnia długość trwania wydarzeń w obydwu porównywanych miesiącach była bez zmian – wyniosła 1.6 dnia. Największy udział w rynku zanotowały obiekty niezależne – 34%, choć straciły w porównaniu do poprzedniego roku 17%. Sieć Accor zdobyła 31% rynku, co stanowi znaczący, bo 12%-owy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Najbardziej aktywna branża farmaceutyczna / medyczna zorganizowała 88 spotkań – to o 8.6% więcej niż we wrześniu 2016.

POZNAŃ
W Poznaniu we wrześniu 2017roku odbyły się 332 spotkania – to aż o 30.2% więcej niż we wrześniu 2016. Poznań zyskał spotkania konferencyjne we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem wtorków. O 4.5% wzrosło obłożenie przestrzeni konferencyjnej w mieście – z poziomu 8.7% w ubiegłym roku do 13.2% w bieżącym. Biorąc pod uwagę udział w rynku, z łatwością można zauważyć dwóch liderów – obiekty niezależne z 40%-owym udziałem oraz obiekty sieci Accor –z udziałem na poziomie 36%. We wrześniu 2017 najaktywniejsza branża farmaceutyczna / medyczna zwiększyła liczbę zorganizowanych w Poznaniu spotkań aż o 41.5%.

LUBLIN
W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła 167 i było to zaledwie o 3 wydarzenia mniej niż w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o średnie obłożenie, to wyniosło ono 5.1%, co stanowi o 8.3% mniej niż przed rokiem, a strata dotyczy każdego dnia tygodnia z wyjątkiem niedziel. W 2017 roku najwięcej spotkań zorganizowali w Lublinie klienci prywatni – 58 oraz branża edukacyjna – 34. Obydwie wykazały wzrost w porównaniu do roku 2016, kolejno o 36 i 23 wydarzenia.

ŁÓDŹ
Łódź gościła 166 spotkań, co stanowiło o 11.7% spotkań mniej niż we wrześniu 2016. Średnie obłożenie we wrześniu 2017 roku wyniosło 6.9% i było o 4.3% niższe niż przed rokiem – głównie w wyniku mniejszego udziału spotkań w poniedziałki i czwartki. W badanym przedziale czasu tego roku najbardziej aktywna branża farmaceutyczna / medyczna zorganizowała w Łodzi 29 spotkań – to o 12.1% mniej niż w roku 2016.

 

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked