Demand Outlook: czerwiec 2017 vs. czerwiec 2016

W porównaniu do czerwca 2016 roku, czerwiec 2017 okazał się słabszy pod względem liczby spotkań. Na tym samym poziomie pozostało jednak średnie obłożenie… Jakie są szczegóły czerwcowego raportu? Zapraszam do lektury!

Według danych zebranych przez monitorujący rynek spotkań system Demand Outlook w czerwcu 2017 odbyło się w Polsce 5381 wydarzeń – to o 8.5% mniej w porównaniu do czerwca 2016.

Pomimo spadku liczby wydarzeń nie zmieniła się średnia długość trwania wydarzeń – 1.6 dnia. Na tym samym poziomie pozostało także średnie obłożenie całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, które wyniosło 8.4%.

Co do wykorzystania powierzchni na rynku według sieci hotelowej, to w obydwu badanych przedziałach czasu niezmiennie na najwyższej pozycji znajdują się obiekty niezrzeszone, które pod względem udziału w rynku w czerwcu 2017 odnotowały 43.8% udziału oraz tym samym umocniły swoją pozycję z ubiegłego roku o 0.2%. Wzrost udziału o 1.0% odnotowała także sieć Accor, natomiast druga w rankingu – Hilton Worldwide zanotowała spadek o 2.6%, a trzecia – Carlson Rezidor wzmocniła się o 0.5%.

W czerwcu 2016 roku najwyższe obłożenie odnotowano we wtorki – 21.5% i  także wtorki były najpopularniejsze w 2017roku, jednak w bieżącym roku obłożenie spało o 3.3%. Spadek obłożenia widoczny jest we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel, które zarejestrowały wzrost o 0.2%. W czerwcu bieżącego roku najwięcej spotkań zorganizowano w środy –1738, zaś w roku 2017 w czwartki – 1493.

W odniesieniu do czerwca 2016 spadła liczba wydarzeń zorganizowanych w Polsce przez czołówkę najbardziej aktywnych branż. Branża farmaceutyczna / medyczna wykazała spadek o 15.6%, branża edukacyjna / szkoleniowa – spadek o 16.4%, branża IT – spadek o 14.5%.

Widoczny wpływ na liczbę wydarzeń miał czerwcowy weekend z Bożym Ciałem, który w ubiegłym roku wyjątkowo miał miejsce w maju.

 

WARSZAWA
W Warszawie, w czerwcu 2017 odbyło się 1666 spotkań, czyli o 7.6% mniej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło tutaj 5.6% i było o 0.8% niższe w porównaniu do czerwca 2016. Największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej miały w stolicy obiekty niezależne, jednak i one odnotowały w czerwcu 2017 spadek o 0.7%. Wśród sieci hotelarskich Hilton Worldwide zyskał 2.6%, natomiast Accor stracił 2.0%, a Marriott International 1.9%. Najbardziej aktywna w Warszawie branża –farmaceutyczna / medyczna odnotowała w czerwcu 2017 stratę o 0.8% w porównaniu do czerwca 2016.Kolejna – edukacyjna / szkoleniowa – spadek o 15%.

 

WROCŁAW
Wrocław w czerwcu 2017 odnotował 408 wydarzeń – to 15.9% więcej wydarzeń niż w czerwcu ubiegłego roku. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni w tym mieście wyniosło 16.3%, to o 1.8% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Uśredniony czas trwania wydarzeń wynosił w 2016 roku 2.2 dnia, zaś w 2017 spadła do 1.9 dnia. Największy udział w obłożeniu całkowitej dostępnej powierzchni odnotowała sieć Accor, która jednak w badanym przedziale czasu wykazała spadek o 0.2% w stosunku do roku 2016.Udział obiektów niezależnych w porównaniu do ubiegłego roku spadł 1.8%, zaś sieci Diament o 1.6%.Najbardziej aktywna we Wrocławiu branża –farmaceutyczna / medyczna odnotowała w czerwcu 2017 wzrost ilości wydarzeń  o 10.3% w porównaniu do czerwca 2016, a następna w rankingu edukacyjna / szkoleniowa – wzrost o 9.3%.

 

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej w czerwcu 2017 odbyło się445 spotkań – to o 16.8% mniej niż w czerwcu2016. W czerwcu 2017 średnie obłożenie wzrosło o 1.4% w porównaniu do czerwca ubiegłego roku i wyniosło 8.8%. Największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej osiągnęły obiekty niezależne, które jednocześnie w czerwcu 2017 roku wykazały wzrost o 6.8% w porównaniu do roku wcześniejszego. Spośród sieci hotelowych, sieć Diament zanotowała spadek udziału  o 2.6%, a sieć Best Western o 0.2%. Najbardziej aktywna w mieście branża farmaceutyczna / medyczna wykazała spadek w liczbie zorganizowanych spotkań o 30.6%, a kolejna – telekomunikacja / IT – spadek o 25.5%.

 

KRAKÓW
W Krakowie, w czerwcu 2017 odbyło się 614 spotkań – to o 3% więcej niż w czerwcu 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło w stolicy Małopolski w bieżącym roku 16.5% i było o 5.1% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Największy udział w obłożeniu powierzchni konferencyjnej zanotowały w Krakowie obiekty niezależne, które jednocześnie wykazały spadek o 1.5%. Wzrost natomiast odnotowały Hilton Worldwide – o 4.4% oraz Carlson Rezior – o 0.6%. Najbardziej aktywne w Krakowie branże to w czerwcu 2017 branża farmaceutyczna / medyczna, która zanotowała jednak o 13.9% spotkań mniej niż w roku ubiegłym oraz branża podróże / turystyka – o 5.5% mniej.

 

POZNAŃ
W Poznaniu w czerwcu2017roku odbyło się 312 spotkań – o 4.6% mniej niż w czerwcu 2016. Jeśli chodzi o obłożenie, to w czerwcu 2017 roku wyniosło ono 11.3%, co oznacza, że wykorzystano w stolicy Wielkopolski o 3.7% więcej całej dostępnej powierzchni konferencyjnej niż przed rokiem. Największy udział odnotowały obiekty sieci Accor, choć  odnotowały one spadek o 2.5% w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast obiekty niezależne – spadek o 3.5%. Najbardziej aktywna w Poznaniu branża farmaceutyczna / medyczna odnotowała wzrost o 1.9%.

 

TRÓJMIASTO
W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w czerwcu tego roku – 385 i była o 31.9% niższa niż w tym samym miesiącu 2016. Średnie obłożenie w czerwcu 2017 roku było o 0.5% niższe niż przed rokiem i wyniosło 9.9%. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowały: obiekty niezależne– o11% mniej niż w roku 2016 oraz sieć Accor- o 3.3% więcej niż w czerwcu 2016. Najbardziej aktywna branża farmaceutyczna / medyczna straciła w stosunku do ubiegłego roku – 33.3%, a kolejna technologie / IT – 35.2%.

 

ŁÓDŹ
Łódź gościła w czerwcu 2017 o 95 spotkań mniej niż w roku 2016 (z 286 na 119). Średnie obłożenie w czerwcu 2017 roku było o 14.4% niższe niż przed rokiem i wyniosło 9.9%.
LUBLIN

W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w czerwcu 2016 roku 244, zaś w czerwcu 2017 było ich o 43 mniej, bo 201. Jeśli chodzi o obłożenie, to w czerwcu 2017 roku wyniosło ono 4.2%, co oznacza, że wykorzystano o 3.7% mniej całej dostępnej powierzchni konferencyjnej niż przed rokiem.

1 Komentarze

  1. Myśli Pan, że ta tendencja spadkowa będzie się przekładać na kolejne miesiące i lata, czy to tylko jednorazowa sytuacja?

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked