Demand Outlook: maj 2017 vs. maj 2016

Jak wynika z danych zgromadzonych przez analizujący rynek spotkań system Demand Outlook, w maju 2017 odbyło się w całej Polsce 5397 spotkań. To o 16,5% więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Zwiększyła się nie tylko liczba wydarzeń, ale także obłożenie całej dostępnej powierzchni. W maju 2017 w skali kraju obłożenie wyniosło ono 9.2% i było o 2.7% wyższe niż w maju 2016. Wzrosło przy tym obłożenie niemal każdego typu obiektów. Najbardziej zauważalne jest to w odniesieniu do powierzchni spotkań w hotelach – wzrost o 7.2% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla porównania obiekty na wydarzenia specjalne zyskały 0.9%, a centra kongresowe 0.2%.

Co do wykorzystania powierzchni na rynku według sieci hotelowej, to w obydwu badanych przedziałach czasu niezmiennie na najwyższej pozycji znajdują się obiekty niezrzeszone, których udział w rynku w maju 2016 wyniósł 44.7%, a w maju 2017 odnotowały spadek o 0.4%, co nie zagroziło ich pozycji lidera. Wzrost o 1.3% odnotowała natomiast sieć Accor, a kolejne w rankingu – Hilton Worldwide i Carlson Rezidor odnotowały spadki –  odpowiednio o 0.9% i 0.4% w porównaniu do roku wcześniejszego.

W maju 2016 roku najwyższe obłożenie odnotowano w czwartki – 15.5%, zaś w maju 2017 w piątki – 16.2%. Zauważalny jest wzrost obłożenia w weekendy – w soboty o 1.8% oraz w niedziele o 4.9%.

W odniesieniu do maja 2016, również w tym roku w skali kraju bez zmian pozostaje czołówka najbardziej aktywnych branż – przy czym branża farmaceutyczna odnotowała wzrost o 7.7%, branża szkoleniowa/edukacyjna o 13.5%, branża IT o 9.8%.

 

WARSZAWA
W Warszawie, w maju 2017 odbyło się o 12.1% więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Średnie obłożenie wyniosło tutaj 6.7% i było o 1,8% wyższe niż przed rokiem. Największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej miały w stolicy obiekty niezależne – odnotowały wzrost w maju 2017 o 5.5% w stosunku do roku ubiegłego. Spośród sieci hotelowych najbardziej aktywną okazała się sieć Accor, która wykazała 18.6% udział w obłożeniu w obydwu badanych miesiącach. Kolejna – Hilton Worldwide odnotowała spadek o 1.9% w porównaniu do roku 2016. Najbardziej aktywne w Warszawie branże to w maju 2017 branża Farmaceutyczna, która w porównaniu do maja 2016 wykazała wzrost o 10.1%, edukacyjna – spadek aż o 39.1% oraz konsultingowa – wzrost o 4.2%
WROCŁAW
Wrocław w maju2017 odnotował o 33.1% więcej spotkań niż w maju roku ubiegłego. Średnie obłożenie w tym mieście wyniosło o 4.2% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Uśredniony czas trwania wydarzeń wynosił w 2016 roku 2.3 dnia, zaś w 2017 spadła do 1.7 dnia. Największy udział w obłożeniu odnotowały obiekty niezależne, które jednak w badanym przedziale czasu odnotowały spadek o 2.7% w stosunku do roku 2016. Udział sieci Accor w 2017 roku w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej w mieście był o 6.5% większy niż rok wcześniej, natomiast Diament zmniejszył swój udział  w bieżącym roku o 3.2% niż w maju 2016.

 

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej w maju 2017 odbyło się o 11.5% więcej spotkań niż w maju 2016. Średnie obłożenie w maju 2017 wzrosło o 6.2% w porównaniu do maja 2016. W badanym okresie bieżącego roku największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej osiągnęły obiekty niezależne, które jednocześnie zanotowały wzrost o 24.2% w stosunku do maja 2016. Spośród sieci hotelowych, sieć Diament zanotowała spadek o 7.4%, jednak wciąż z udziałem na poziomie 12.6% w maju 2017 nadal zajmuje pierwsze miejsce. Sieć Vienna wykazała spadek udziału o 5.9, zaś Best Western o 3.3%.

 

KRAKÓW
W Krakowie, w maju 2017 odbyło się o 38.1% spotkań więcej niż w tym samym czasie w poprzednim roku. Średnie obłożenie wyniosło tutaj 17.4% i było o 8.1% wyższe niż przed rokiem. Największy udział w obłożeniu powierzchni konferencyjnej zanotowały w Krakowie obiekty niezależne, choć był to jednocześnie spadek o 8.2% w stosunku do roku poprzedniego. Spośród sieci hotelowych najbardziej aktywna sieć Carlson Rezidor odnotowała wzrost udziału w obłożeniu o 16.4%, natomiast sieć Hilton Worldwide spadek udziału o 1.2%. Najbardziej aktywne w Krakowie branże to w maju 2017 branża Farmaceutyczna – o 13.7% spotkań więcej niż przed rokiem, edukacyjna – 43% spotkań więcej niż przed rokiem oraz IT – 18% spotkań więcej niż przed rokiem.

 

POZNAŃ
W Poznaniu w maju 2017roku odbyło się o 23.7% spotkań więcej niż w maju 2016. W maju bieżącego roku wykorzystano tutaj o 6.7% więcej dostępnej na rynku powierzchni konferencyjnej. Największy udział w obłożeniu powierzchni odnotowały obiekty niezależne, które w badanym przedziale czasu w 2017 roku zrealizowały 37.4% wszystkich spotkań jakie odbywały się w Poznaniu– jednak to o 11.6% mniej niż w 2016 roku. Sieć Accor odnotowała w maju 2017 o 3.6%większyudział niż przed rokiem, zaś udział sieci IBB spadło 2.1%.

 

TRÓJMIASTO
W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w maju 2017 o 18.6% spotkań mniej niż w maju 2016. Średnie obłożenie w 2017 roku było jednak o 1.6% wyższe niż przed rokiem, tak więc odbywało się mniej spotkań, ale większe. Największe wykorzystanie użytej powierzchni konferencyjnej zanotowały: obiekty niezależne – o 8.1% mniej niż w roku 2016 oraz sieć Accor- o 3.1% więcej niż w maju 2016.

 

ŁÓDŹ
Łódź gościła w maju 2017 roku 210 spotkań, czyli o 26 mniej niż w identycznym przedziale czasu roku 2016, kiedy odbyło się ich 236. Średnie obłożenie w analizowanym miesiącu roku 2017 wyniosło o 7.4% mniej niż w maju 2016 roku.
LUBLIN

W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w maju 2016 roku 237, zaś w maju 2017 było ich o 11 więcej, bo 248. W 2016 roku średnio wykorzystywano tu 8.7% dostępnej powierzchni, zaś w roku 2017 o 4.1% mniej.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked