RAPORT 2015: Pół roku w branży spotkań

Dzisiaj prawdziwa gratka dla wszystkich fanatyków cyfr. Każdego, kogo choć trochę interesuje hotelarstwo i przemysł spotkań zapraszam do przeczytania raportu, jaki przygotowałem dla Was na podstawie danych zebranych przez system Demand Outlook. Przeczytajcie – czy też spodziewaliście się podobnych wyników?

Słowem wstępu zaznaczę, że Demand Outlook działa niemal od początku tego roku. Dzięki niemu hotele na bieżąco mogą śledzić swoją pozycję na rynku konferencyjnym oraz obserwować jakie wydarzenia odbywają się w konkurencyjnych obiektach. Całość działa na zasadzie opisanej już w artykule „Benchamarking konferencyjny – sposób na podniesienie wyników sprzedaży“. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia i liczbę monitorowanych obiektów, możliwe stało się analizowanie przez system trendów rynkowych i wnioskowanie na podstawie volumenu zebranych danych.

Jak przedstawiają się dane za pierwsze półrocze?

Warszawa

Jak wynika z analizy danych w 25 największych hotelach i obiektach konferencyjnych stolicy, w pierwszym półroczu tego roku odbyło się tutaj 4267 spotkań. Średnia wielkość spotkania wynosiła 100 osób, a średnia długość to 1,4 dnia.

1

Rysunek 1. Obłożenie sal konferencyjnych w Warszawie w pierwszym półroczu 2015. Źródło: DemandOutlook.com

2

Rysunek 2. Obłożenie sal konferencyjnych w Warszawie w pierwszym półroczu 2015 (z podziałem na kategorie hoteli 3*, 4*, 5*). Źródło: DemandOutlook.com

Jak przedstawiają rysunki 1 i 2, procentowe obłożenie sal konferencyjnych w kolejnych miesiącach rosło osiągając najwyższy poziom w maju i czerwcu 2015. Wyraźnie zauważalny jest tygodniowy trend obrazujący, ze liczba wydarzeń w weekendy wyraźnie w Warszawie spada. Największy popyt na usługi konferencyjne odnotowano we wtorki, środy i czwartki.

Z analizy jasno wynika (rysunek 4), że aż 3040 spotkań trwało zaledwie 1 dzień (71% wszystkich wydarzeń). Można wręcz powiedzieć, że Warszawa „stoi“ jednodniowymi wydarzeniami, a Revenue Managerowie nie muszą tu podejmować decyzji o odrzuceniu biznesu ze względu na zbyt krótki pobyt.

3

Rysunek 3: Trendy dni tygodnia dot. Obłożenia sal w pierwszym półroczu 2015 w Warszawie. Źródło: DemandOutlook.com

4

Rysunek 4: Liczba wydarzeń w Warszawie w pierwszym półroczu 2015 w zależności od długości. Źródło: DemandOutlook.com

5

Rysunek 5. Udział wykorzystania powierzchni konferencyjnej w Warszawie w pierwszym półroczu 2015 poprzez poszczególne sieci hotelowe. Źródło: DemandOutlook.com

Największym beneficjentem rynku spotkań w Warszawie w pierwszym półroczu 2015 była sieć Hilton Worldwide. W jej hotelach odbyły się wydarzenia zajmujące 26,6% całości powierzchni wykorzystanej we wszystkich badanych obiektach.

Kraków

W tym samym okresie w Krakowie, uchodzącym za drugi najsilniejszy ośrodek konferencyjny w Polsce, w 24 największych obiektach hotelowych i konferencyjnych udało się zebrać informacje o 991 wydarzeniach. Ich średni czas trwania to 1,52 dnia, a w każdym z nich brało udział średnio 90 uczestników.

Kraków gościł zatem mniej wydarzeń i odbywające się tam imprezy były mniejsze ale trwały dłużej niż w Warszawie.

6

Rysunek 6. Obłożenie sal konferencyjnych w Krakowie w pierwszym półroczu 2015. Źródło: DemandOutlook.com

7

Rysunek 7. Obłożenie sal konferencyjnych w Krakowie w pierwszym półroczu 2015 (z podziałem na kategorie hoteli 3*, 4*, 5*). Źródło: DemandOutlook.com

Podobnie jak w Warszawie, największe obłożenie sal odnotowano w maju i czerwcu 2015, jednak w odróżnieniu od stolicy, w Krakowie trendem jest organizowanie wydarzeń również w weekendy. W przeciwieństwie do Warszawy, gdzie widać wyraźną koncentrację wydarzeń we wtorki, środy i czwartki, w Krakowie spotkania rozkładają się równomiernie przez cały tydzień.

Co ciekawe, wpływ na średnią długość trwania wydarzeń w Krakowie miały przede wszystkim pojedyncze imprezy trwające 14 i aż 35 dni. Liczba wydarzeń jednodniowych wynosi 710 co stanowi 71% całości, czyli dokładnie taki sam udział procentowy jak w Warszawie.

8

Rysunek 8: Trendy dni tygodnia dot. % obłożenia sal w pierwszym półroczu 2015 w Krakowie. Źródło: DemandOutlook.com

9

Rysunek 9: Liczba wydarzeń w Krakowie w pierwszym półroczu 2015 w zależności od długości. Źródło: DemandOutlook.com

10

Rysunek 10. Udział wykorzystania powierzchni konferencyjnej w Krakowie w pierwszym półroczu 2015 poprzez poszczególne sieci hotelowe. Źródło: DemandOutlook.com

Liderem w zakresie pozyskiwania wydarzeń w Krakowie jest hotel Qubus, któremu udało się pozyskać wydarzenia zajmujące 11,7% całości sprzedanej powierzchni konferencyjnej w pierwszym półroczu.

Warto zwrócić uwagę, że aż połowa biznesu w Krakowie rozproszona jest w obiektach niesieciowych.

 

Wszystkie dane wykorzystane w artykule pochodzą z systemu DemandOutlook.com

2 Komentarze

  1. Dominiksays:

    Bardzo ciekawy artykuł, i liczby, które jasno pokazuję, co i, kiedy i gdzie się dzieje, dzięki Wojtek.

  2. Ewasays:

    Jak zwykle konkret!
    PS: Wiedziałam, że skądś kojarze.
    Pozdrawiam Sąsiada z trasy Krk-Wwa.

Skomentuj

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked